GIỚI THIỆU CHUNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

Trang nhất » Giới thiệu chung về Dự án

Giới thiệu về Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn được IFAD tài trợ khoản vay số 2000001753, ký ngày 24 tháng 3 năm 2017 giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD).

Dự án CSSP được triển khai trên địa bàn 417 xóm thuộc 35 xã của 4 huyện Hà Quảng, Thông Nông, Thạch An, Nguyên Bình. Đối tượng hưởng lợi của Dự án là các hộ nghèo/cận nghèo nông thôn có đất và sức lao động, bao gồm cả các hộ kinh doanh; có việc làm tay nghề thấp; thiếu đất sản xuất song có khả năng và mong muốn làm ăn; nông dân điển hình có những kĩ năng cần thiết để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; các doanh nghiệp,HTX và hộ kinh doanh liên quan đến các hoạt động trong phát triển chuỗi giá trị có thế mạnh và tiềm năng tại tỉnh.

Chiến lược xuyên suốt của Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) là phát triển các ngành hàng có thế mạnh, tiềm năng tại tỉnh có khả năng bán ra thị trường thông qua việc xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP), kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị (VCAP), kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (CCAP), kế hoạch MOP-SEDP thích ứng với BĐKH để thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, đồng tài trợ canh tranh cho các nhóm CIGs, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tăng đầu tư cho các doanh nghiệp,HTX và hộ kinh doanh thông qua quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh nông nghiệp (APIF).

Sự tham gia của người nghèo: Dự án đảm bảo rằng các hoạt động phát triển đều hướng đến các hộ nghèo và cận nghèo, đặc biệt là phát triển sản xuất nông nghiệp mang tính hàng hóa phải phù hợp để hộ nghèo/cận nghèo có thể tham gia và tăng thu nhập.

 
Nguồn: Văn kiện Dự án CSSP
 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 350
1