GIỚI THIỆU CHUNG

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Ban chỉ đạo

Phạm vi công việc của Ban chỉ đạo Dự án

Thứ hai - 16/10/2017 04:57
1. Quyền hạn và nghĩa vụ: UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Dự án (PPSC) nhằm đảm bảo thực hiện tổng thể Dự án và điều phối/phối hợp hiệu quả và chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, tổ chức đoàn thể và khu vực tư nhân. UBND tỉnh là bên quyết định các chính sách quản lý chiến lược cho Dự án, như bổ nhiệm Giám đốc Dự án, Phó Giám đốc Dự án, đồng thời phê duyệt Sổ tay thực hiện Dự án (PIM), kế hoạch hoạt động ngân sách năm (AWPB), kế hoạch hành động phát triển chiến lược chuỗi giá trị và các quyết định khác liên quan đến điều phối, định hướng Dự án và huy động các nguồn lực khác.

2. Thành phần: Thành viên PPSC bao gồm:
1. Trưởng Ban
Ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
Điện thoại:
Email:
2. Phó Trưởng Ban Thường trực/Thư ký Ban chỉ đạo
Ông Phạm Xuân Tùng - Giám đốc Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng
Điện thoại:
Email:
3. Phó Trưởng Ban chỉ đạo
Ông Lê Hải Hòa - Chánh Văn Phòng - Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
4. Phó Trưởng Ban chỉ đạo
Ông Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
5. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Bế Xuân Tiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Đàm Văn Riểm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
7. Thành viên Ban chỉ đạo
Bà Hoàng Tố Quyên - Giám đốc Sở Tài chính
8. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Hà Minh Trần - Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội
9.Thành viên Ban chỉ đạo
Bà Hà Nhật Lệ - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
10. Thành viên Ban chỉ đạo
Bà Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
11. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Hoàng Mạnh Ngọc - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh
12. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Vương Văn Võ - Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng
13. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Lương Ngọc Hữu - Chủ tịch UBND huyện Thạch An
14. Thành viên Ban chỉ đạo
Ông Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch UBND huyện Thông Nông

3. Chức năng: Chức năng chính của Ban Chỉ đạo Dự án theo quyết định của UBND tỉnh là:
- Đảm bảo tính tương hỗ và bổ trợ giữa Dự án và các chương trình sử dụng nguồn vốn trong/ngoài nước khác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tài chính tài trợ cho Dự án;
- Cung cấp các hướng dẫn và khung chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện Dự án một cách hiệu quả;
- Tổng hợp/đề xuất các quy định và chính sách mới lên UBND tỉnh để phê duyệt khi cần, để đảm bảo thực hiện Dự án, đặc biệt là thể chế hóa quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương có sự tham gia, có sự phân cấp, định hướng thị trường và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân có thể tham gia vào phát triển nông nghiệp nông thôn;
- Rà soát và thông qua các kế hoạch ngân sách hàng năm cho Dự án;
- Tuyển dụng/bổ nhiệm Giám đốc Dự án và Phó Giám đốc Dự án theo các phạm vi công việc cụ thể;
- Là cầu nối giữa Ban điều phối Dự án (PPCO) và UBND tỉnh trong thiết lập, rà soát và thực hiện chính sách, đồng thời đảm bảo thực hiện Dự án một cách hiệu quả;
- Đảm bảo hợp tác và điều phối hiệu quả giữa các cơ quan chính quyền tỉnh, Ban điều phối Dự án (PPCO), UBND huyện xã, đồng thời giới thiệu một hệ thống tính toán hiệu quả và sử dụng phù hợp các nguồn lực ở các cấp;
- Đảm bảo điều phối hiệu quả và chia sẻ thông tin giữa Dự án CSSP và các chương trình của các nhà tài trợ và của Chính phủ thông qua các buổi hội thảo tổng kết hàng năm, phác thảo và chia sẻ trên các diễn đàn chính sách và phương thức thông tin;
- Tổ chức họp tổng kết hàng quý dựa trên kết quả để đánh giá tiến thực hiện Dự án trong quý trước và phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách cho quý tiếp theo, đảm bảo có biện pháp khắc phục kịp thời các vấn đề về quản lý và thực hiện để đảm bảo mục tiêu Dự án;
- Đảm bảo đáp ứng kịp thời các quỹ bổ sung cho Dự án khi cần như đã nêu trong kế hoạch công tác hàng năm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quyền

Nguồn tin: Văn kiện Dự án

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 350
1