GIỚI THIỆU CHUNG

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Ban điều hành huyện

Phạm vi công việc của Ban điều hành Dự án CSSP huyện

Thứ hai - 16/10/2017 23:59
1. Quyền hạn, nghĩa vụ và nhiệm vụ
UBND huyện ra quyết định thành lập Ban điều hành Dự án CSSP huyện, nhằm giúp cho UBND huyện điều phối các hoạt động của Dự án trên địa bàn huyện đảm bảo đúng nội dung, phương pháp và mục tiêu của Dự án.
Ban điều hành Dự án CSSP huyện là đơn vị trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban điều phối Dự án cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân và mở tài khoản riêng để giao dịch.
Ban điều hành có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND huyện theo dõi, quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, phương pháp và đối tượng của Dự án. Ban điều hành thực hiện một số các nhiệm vụ sau:
- Đầu mối điều phối các hoạt động của Dự án CSSP trên địa bàn huyện;
- Phối hợp với các đơn vị của huyện tổ chức triển khai, thực hiện, giám sát các hoạt động của dự án, đảm bảo lồng ghép có hiệu quả với các Dự án, dự án khác trên địa bàn huyện.
- Hỗ trợ, hướng dẫn Ban QLDA cấp xã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động dự án.
- Giám sát tổ chức triển khai thực hiện dự án của cấp xã và các đơn vị thực thi trên địa bàn huyện. Báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án trên địa bàn theo quy định của PPCO và nhà tài trợ.
- Tổ chức, tham gia nghiệm thu các hoạt động trên địa bàn huyện và giải ngân, thanh quyết toán các hoạt động đảm bảo đúng quy đinh.
UBND huyện bố trí văn phòng làm việc cho Ban điều hành. Dự án CSSP sẽ cung cấp hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho văn phòng Ban điều hành huyện để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.
Dự kiến tháng 11/2016 sẽ thành lập tổ chức bộ máy của Ban điều hành CSSP huyện và đi vào hoạt động.
2. Thành phần: Thành phần Ban điều hành Dự án huyện


H.Hà Quảng 
 
Ông Triệu Đình Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban
Điện thoại: 01699.567.888
Ông Đàm Văn Phú - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện - Phó Ban 
Điện thoại: 0984.893.581
Email: haquangcssp@gmail.com
H.Nguyên Bình Ông Nông Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban
Điện thoại:
Bà Hoàng Thị Hòa - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện - Phó Ban
Điện thoại:
Email: nguyenbinhcssp@gmail.com
H. Thông Nông 
 
Ông Hà Văn Vui - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban
Điện thoại: 0966.292.476
Ông Lê Thao Giang - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện - Phó Ban
Điện thoại: 01634.619.666 - 0913.480.406
Email: thongnongcssp@gmail.com
H.Thạch An  Ông Triệu Bằng Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban
Điện thoại:
Ông Mã Vinh Quyết - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện - Phó Ban
Điện thoại:
Email: thachancssp@gmail.com

Tác giả bài viết: Nguyễn Quyền

Nguồn tin: Văn kiện Dự án

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 350
1