GIỚI THIỆU CHUNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

Trang nhất » Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 2823/BKHĐT-KTĐN 02/04/2017

V/v khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của các BQL dự án ODA,...

Tải về
Số 3059/BKHĐT-TH 20/05/2015

Về việc giải ngân kế hoach vốn nước ngoài (ODA) năm 2015.

Tải về
11/2016/QĐ-TTg 06/03/2016

Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp...

Tải về
2375/QĐ-TTg 27/12/2014

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách...

Tải về
 

DANH MỤC VĂN BẢN

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 427
1